Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "collision" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "kollision" till svenska språket

EnglishSwedish

Collision

[Kollision]
/kəlɪʒən/

noun

1. (physics) a brief event in which two or more bodies come together

 • "The collision of the particles resulted in an exchange of energy and a change of direction"
  synonym:
 • collision
 • ,
 • hit

1. (fysik) en kort händelse där två eller flera kroppar möts

 • "Kollisionen av partiklarna resulterade i ett utbyte av energi och en riktningsändring"
  synonym:
 • kollision
 • ,
 • träffad

2. An accident resulting from violent impact of a moving object

 • "Three passengers were killed in the collision"
 • "The collision of the two ships resulted in a serious oil spill"
  synonym:
 • collision

2. En olycka till följd av våldsam påverkan av ett rörligt föremål

 • "Tre passagerare dödades i kollisionen"
 • "Kollisionen mellan de två fartygen resulterade i ett allvarligt oljeutsläpp"
  synonym:
 • kollision

3. A conflict of opposed ideas or attitudes or goals

 • "A collision of interests"
  synonym:
 • collision

3. En konflikt av motsatta idéer eller attityder eller mål

 • "En kollision av intressen"
  synonym:
 • kollision

Examples of using

The bike was mangled in its collision with the truck.
Cykeln manglades i sin kollision med lastbilen.
His story of the collision agrees with mine.
Hans berättelse om kollisionen stämmer överens med min.