Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "coherently" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "sammanhängande" till svenska språket

EnglishSwedish

Coherently

[Sammanhängande]
/koʊhirəntli/

adverb

1. In a coherent manner

  • "She could not talk coherently after the accident"
    synonym:
  • coherently

1. På ett sammanhängande sätt

  • "Hon kunde inte prata konsekvent efter olyckan"
    synonym:
  • sammanhängande

Examples of using

Spending two hours writing an email that won't even take up one page of a sheet of paper is not something you can write home about. It's more like you're writing about your own inability to write coherently.
Att spendera två timmar på att skriva ett e-postmeddelande som inte ens tar upp en sida av ett pappersark är inget du kan skriva hem om. Det är mer som att du skriver om din egen oförmåga att skriva sammanhängande.