Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "cognizant" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "cognizant" till svenska språket

EnglishSwedish

Cognizant

[Medveten]
/kɑgnəzənt/

adjective

1. (sometimes followed by `of') having or showing knowledge or understanding or realization or perception

 • "Was aware of his opponent's hostility"
 • "Became aware of her surroundings"
 • "Aware that he had exceeded the speed limit"
  synonym:
 • aware(p)
 • ,
 • cognizant
 • ,
 • cognisant

1. (ibland följt av `of') att ha eller visa kunskap eller förståelse eller förverkligande eller perception

 • "Var medveten om sin motståndares fientlighet"
 • "Blev medveten om sin omgivning"
 • "Medveten om att han hade överskridit hastighetsgränsen"
  synonym:
 • medveten(p)
 • ,
 • medveten