Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "code" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "kod" till svenska språket

EnglishSwedish

Code

[Kod]
/koʊd/

noun

1. A set of rules or principles or laws (especially written ones)

  synonym:
 • code
 • ,
 • codification

1. En uppsättning regler eller principer eller lagar (särskilt skrivna)

  synonym:
 • kod
 • ,
 • kodifiering

2. A coding system used for transmitting messages requiring brevity or secrecy

  synonym:
 • code

2. Ett kodsystem som används för att överföra meddelanden som kräver korthet eller sekretess

  synonym:
 • kod

3. (computer science) the symbolic arrangement of data or instructions in a computer program or the set of such instructions

  synonym:
 • code
 • ,
 • computer code

3. (datavetenskap) det symboliska arrangemanget av data eller instruktioner i ett datorprogram eller uppsättningen av sådana instruktioner

  synonym:
 • kod
 • ,
 • datorkod

verb

1. Attach a code to

 • "Code the pieces with numbers so that you can identify them later"
  synonym:
 • code

1. Bifoga en kod till

 • "Koda bitarna med siffror så att du kan identifiera dem senare"
  synonym:
 • kod

2. Convert ordinary language into code

 • "We should encode the message for security reasons"
  synonym:
 • code
 • ,
 • encipher
 • ,
 • cipher
 • ,
 • cypher
 • ,
 • encrypt
 • ,
 • inscribe
 • ,
 • write in code

2. Konvertera vanligt språk till kod

 • "Vi bör koda meddelandet av säkerhetsskäl"
  synonym:
 • kod
 • ,
 • kryptera
 • ,
 • chiffer
 • ,
 • cypher
 • ,
 • inskriva
 • ,
 • skriv i kod

Examples of using

I can't remember the secret code.
Jag kommer inte ihåg den hemliga koden.
You need to consider the consequences before making any modifications to existing code.
Du måste överväga konsekvenserna innan du gör några ändringar i befintlig kod.
Italy's country code is 100.
Italiens landskod är 100.