Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "cock" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "kuk" till svenska språket

EnglishSwedish

Cock

[Kuk]
/kɑk/

noun

1. Obscene terms for penis

  synonym:
 • cock
 • ,
 • prick
 • ,
 • dick
 • ,
 • shaft
 • ,
 • pecker
 • ,
 • peter
 • ,
 • tool
 • ,
 • putz

1. Obscena termer för penis

  synonym:
 • kuk
 • ,
 • prick
 • ,
 • dick
 • ,
 • axel
 • ,
 • pecker
 • ,
 • peter
 • ,
 • verktyg
 • ,
 • putz

2. Faucet consisting of a rotating device for regulating flow of a liquid

  synonym:
 • stopcock
 • ,
 • cock
 • ,
 • turncock

2. Kran bestående av en roterande anordning för reglering av flödet av en vätska

  synonym:
 • kran
 • ,
 • kuk
 • ,
 • turncock

3. The part of a gunlock that strikes the percussion cap when the trigger is pulled

  synonym:
 • hammer
 • ,
 • cock

3. Den del av ett gunlock som träffar slagkåpan när avtryckaren trycks in

  synonym:
 • hammare
 • ,
 • kuk

4. Adult male chicken

  synonym:
 • cock
 • ,
 • rooster

4. Vuxen hankyckling

  synonym:
 • kuk
 • ,
 • tupp

5. Adult male bird

  synonym:
 • cock

5. Vuxen hanfågel

  synonym:
 • kuk

verb

1. Tilt or slant to one side

 • "Cock one's head"
  synonym:
 • cock

1. Luta eller luta åt ena sidan

 • "Tupp huvudet"
  synonym:
 • kuk

2. Set the trigger of a firearm back for firing

  synonym:
 • cock

2. Sätt tillbaka avtryckaren på ett skjutvapen för avfyrning

  synonym:
 • kuk

3. To walk with a lofty proud gait, often in an attempt to impress others

 • "He struts around like a rooster in a hen house"
  synonym:
 • tittup
 • ,
 • swagger
 • ,
 • ruffle
 • ,
 • prance
 • ,
 • strut
 • ,
 • sashay
 • ,
 • cock

3. Att gå med en hög stolt gång, ofta i ett försök att imponera på andra

 • "Han struttar runt som en tupp i ett hönshus"
  synonym:
 • tittup
 • ,
 • svindlande
 • ,
 • volang
 • ,
 • prance
 • ,
 • fjäderben
 • ,
 • sashay
 • ,
 • kuk

Examples of using

When the client undresses, check his cock.
När klienten klär av sig, kolla hans kuk.
That cock regulates the flow of water through the pipe.
Den hanen reglerar flödet av vatten genom röret.
At work he's like the only cock of the yard.
På jobbet är han som den enda hanen på gården.