Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "coarse" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "grov" till svenska språket

EnglishSwedish

Coarse

[Grov]
/kɔrs/

adjective

1. Of textures that are rough to the touch or substances consisting of relatively large particles

 • "Coarse meal"
 • "Coarse sand"
 • "A coarse weave"
  synonym:
 • coarse
 • ,
 • harsh

1. Av texturer som är grova vid beröring eller ämnen som består av relativt stora partiklar

 • "Grov måltid"
 • "Grov sand"
 • "En grov väv"
  synonym:
 • grov
 • ,
 • hård

2. Lacking refinement or cultivation or taste

 • "He had coarse manners but a first-rate mind"
 • "Behavior that branded him as common"
 • "An untutored and uncouth human being"
 • "An uncouth soldier--a real tough guy"
 • "Appealing to the vulgar taste for violence"
 • "The vulgar display of the newly rich"
  synonym:
 • coarse
 • ,
 • common
 • ,
 • rough-cut
 • ,
 • uncouth
 • ,
 • vulgar

2. Saknar förfining eller odling eller smak

 • "Han hade grovt uppförande men ett förstklassigt sinne"
 • "Beteende som stämplade honom som vanligt"
 • "En obehandlad och otrevlig människa"
 • "En otrevlig soldat - en riktig tuff kille"
 • "Att vädja till den vulgära smaken för våld"
 • "Den vulgära uppvisningen av de nyrika"
  synonym:
 • grov
 • ,
 • vanlig
 • ,
 • grovskuren
 • ,
 • otrevlig
 • ,
 • vulgär

3. Of low or inferior quality or value

 • "Of what coarse metal ye are molded"- shakespeare
 • "Produced...the common cloths used by the poorer population"
  synonym:
 • coarse
 • ,
 • common

3. Av låg eller sämre kvalitet eller värde

 • "Av vilken grov metall är ni gjutna" - shakespeare
 • "Producerade...de vanliga dukarna som används av den fattigare befolkningen"
  synonym:
 • grov
 • ,
 • vanlig

Examples of using

Soft wool is more expensive than coarse wool and both are superior to synthetics made of nylon.
Mjuk ull är dyrare än grov ull och båda är överlägsna syntetmaterial av nylon.
Her skin is coarse from years of working outdoors.
Hennes hud är grov efter år av arbete utomhus.