Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "clutch" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "koppling" till svenska språket

EnglishSwedish

Clutch

[Koppling]
/kləʧ/

noun

1. The act of grasping

 • "He released his clasp on my arm"
 • "He has a strong grip for an old man"
 • "She kept a firm hold on the railing"
  synonym:
 • clasp
 • ,
 • clench
 • ,
 • clutch
 • ,
 • clutches
 • ,
 • grasp
 • ,
 • grip
 • ,
 • hold

1. Handlingen att greppa

 • "Han släppte sitt spänne på min arm"
 • "Han har ett starkt grepp för en gammal man"
 • "Hon höll ett stadigt grepp om räcket"
  synonym:
 • spänne
 • ,
 • knyta ihop
 • ,
 • koppling
 • ,
 • kopplingar
 • ,
 • greppa
 • ,
 • grepp
 • ,
 • håll

2. A tense critical situation

 • "He is a good man in the clutch"
  synonym:
 • clutch

2. En spänd kritisk situation

 • "Han är en bra man i kopplingen"
  synonym:
 • koppling

3. A number of birds hatched at the same time

  synonym:
 • clutch

3. Ett antal fåglar kläcktes samtidigt

  synonym:
 • koppling

4. A collection of things or persons to be handled together

  synonym:
 • batch
 • ,
 • clutch

4. En samling saker eller personer som ska hanteras tillsammans

  synonym:
 • sats
 • ,
 • koppling

5. A woman's strapless purse that is carried in the hand

  synonym:
 • clutch bag
 • ,
 • clutch

5. En kvinnas axelbandslösa handväska som bärs i handen

  synonym:
 • kopplingsväska
 • ,
 • koppling

6. A pedal or lever that engages or disengages a rotating shaft and a driving mechanism

 • "He smoothely released the clutch with one foot and stepped on the gas with the other"
  synonym:
 • clutch
 • ,
 • clutch pedal

6. En pedal eller spak som kopplar in eller ur en roterande axel och en drivmekanism

 • "Han släppte smidigt kopplingen med ena foten och trampade på gasen med den andra"
  synonym:
 • koppling
 • ,
 • kopplingspedal

7. A coupling that connects or disconnects driving and driven parts of a driving mechanism

 • "This year's model has an improved clutch"
  synonym:
 • clutch

7. En koppling som kopplar ihop eller kopplar bort drivande och drivna delar av en drivmekanism

 • "Årets modell har en förbättrad koppling"
  synonym:
 • koppling

verb

1. Take hold of

 • Grab
 • "The sales clerk quickly seized the money on the counter"
 • "She clutched her purse"
 • "The mother seized her child by the arm"
 • "Birds of prey often seize small mammals"
  synonym:
 • seize
 • ,
 • prehend
 • ,
 • clutch

1. Ta tag i

 • Greppa
 • "Säljaren beslagtog snabbt pengarna på disken"
 • "Hon höll i handväskan"
 • "Mamman grep sitt barn i armen"
 • "Rovfåglar griper ofta små däggdjur"
  synonym:
 • beslagta
 • ,
 • förebygga
 • ,
 • koppling

2. Hold firmly, usually with one's hands

 • "She clutched my arm when she got scared"
  synonym:
 • cling to
 • ,
 • hold close
 • ,
 • hold tight
 • ,
 • clutch

2. Håll stadigt, oftast med händerna

 • "Hon höll om min arm när hon blev rädd"
  synonym:
 • klamra sig fast vid
 • ,
 • håll stäng
 • ,
 • håll hårt
 • ,
 • koppling

3. Affect

 • "Fear seized the prisoners"
 • "The patient was seized with unbearable pains"
 • "He was seized with a dreadful disease"
  synonym:
 • seize
 • ,
 • clutch
 • ,
 • get hold of

3. Påverka

 • "Rädslan grep fångarna"
 • "Patienten greps av outhärdliga smärtor"
 • "Han greps av en fruktansvärd sjukdom"
  synonym:
 • beslagta
 • ,
 • koppling
 • ,
 • få tag på