Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "cling" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "klingande" till svenska språket

EnglishSwedish

Cling

[Klinga]
/klɪŋ/

noun

1. Fruit (especially peach) whose flesh adheres strongly to the pit

  synonym:
 • cling
 • ,
 • clingstone

1. Frukt (särskilt persika) vars kött fäster starkt i gropen

  synonym:
 • klänga
 • ,
 • clingstone

verb

1. Come or be in close contact with

 • Stick or hold together and resist separation
 • "The dress clings to her body"
 • "The label stuck to the box"
 • "The sushi rice grains cohere"
  synonym:
 • cling
 • ,
 • cleave
 • ,
 • adhere
 • ,
 • stick
 • ,
 • cohere

1. Komma eller vara i nära kontakt med

 • Stick eller håll ihop och motstå separation
 • "Klänningen klamrar sig fast vid hennes kropp"
 • "Etiketten fastnade i lådan"
 • "Sushiriskornen hänger ihop"
  synonym:
 • klänga
 • ,
 • klyva
 • ,
 • hålla fast
 • ,
 • stick
 • ,
 • sammanhänga

2. To remain emotionally or intellectually attached

 • "He clings to the idea that she might still love him."
  synonym:
 • cling

2. Att förbli känslomässigt eller intellektuellt fäst

 • "Han håller fast vid tanken att hon fortfarande kan älska honom."
  synonym:
 • klänga

3. Hold on tightly or tenaciously

 • "Hang on to your father's hands"
 • "The child clung to his mother's apron"
  synonym:
 • cling
 • ,
 • hang

3. Håll hårt eller ihärdigt

 • "Häng på din fars händer"
 • "Barnet höll fast vid sin mammas förkläde"
  synonym:
 • klänga
 • ,
 • hänga

Examples of using

You can't cling to the past.
Du kan inte hålla fast vid det förflutna.
Wet clothes cling to the body.
Våta kläder klamrar sig fast vid kroppen.