Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "clever" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "smart" till svenska språket

EnglishSwedish

Clever

[Smart]
/klɛvər/

adjective

1. Showing self-interest and shrewdness in dealing with others

 • "A cagey lawyer"
 • "Too clever to be sound"
  synonym:
 • cagey
 • ,
 • cagy
 • ,
 • canny
 • ,
 • clever

1. Att visa egenintresse och slughet i att hantera andra

 • "En cagey advokat"
 • "För smart för att vara sund"
  synonym:
 • cagey
 • ,
 • cagy
 • ,
 • kanin
 • ,
 • smart

2. Mentally quick and resourceful

 • "An apt pupil"
 • "You are a clever man...you reason well and your wit is bold"-bram stoker
  synonym:
 • apt
 • ,
 • clever

2. Mentalt snabb och påhittig

 • "En passande elev"
 • "Du är en smart man...du resonerar väl och din kvickhet är djärv" -bram stoker
  synonym:
 • träffande
 • ,
 • smart

3. Showing inventiveness and skill

 • "A clever gadget"
 • "The cunning maneuvers leading to his success"
 • "An ingenious solution to the problem"
  synonym:
 • clever
 • ,
 • cunning
 • ,
 • ingenious

3. Visar uppfinningsrikedom och skicklighet

 • "En smart pryl"
 • "De listiga manövrarna som leder till hans framgång"
 • "En genialisk lösning på problemet"
  synonym:
 • smart
 • ,
 • listig
 • ,
 • genialisk

Examples of using

He's clever and resourceful.
Han är smart och fyndig.
A clever husband reads his wife's thoughts, but doesn't try to understand them.
En smart man läser sin frus tankar, men försöker inte förstå dem.
A clever man is always quick in the uptake.
En smart man är alltid snabb i upptaget.