Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "cleansing" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "rengöring" till svenska språket

EnglishSwedish

Cleansing

[Rengöring]
/klɛnzɪŋ/

noun

1. The act of making something clean

 • "He gave his shoes a good cleaning"
  synonym:
 • cleaning
 • ,
 • cleansing
 • ,
 • cleanup

1. Handlingen att göra något rent

 • "Han gav sina skor en bra städning"
  synonym:
 • städning
 • ,
 • renande
 • ,
 • städa

adjective

1. Cleansing the body by washing

 • Especially ritual washing of e.g. hands
 • "Ablutionary rituals"
  synonym:
 • ablutionary
 • ,
 • cleansing

1. Rengör kroppen genom att tvätta

 • Särskilt rituell tvättning av t. ex. händer
 • "Ablutionära ritualer"
  synonym:
 • tvagande
 • ,
 • renande

2. Acting like an antiseptic

  synonym:
 • cleansing
 • ,
 • purifying

2. Agerar som ett antiseptiskt medel

  synonym:
 • renande