Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "clarification" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "förtydligande" till svenska språket

EnglishSwedish

Clarification

[Förtydligande]
/klɛrəfəkeʃən/

noun

1. An interpretation that removes obstacles to understanding

 • "The professor's clarification helped her to understand the textbook"
  synonym:
 • clarification
 • ,
 • elucidation
 • ,
 • illumination

1. En tolkning som undanröjer hinder för förståelse

 • "Professorns förtydligande hjälpte henne att förstå läroboken"
  synonym:
 • förtydligande
 • ,
 • klargörande
 • ,
 • belysning

2. The act of removing solid particles from a liquid

  synonym:
 • clearing
 • ,
 • clarification

2. Handlingen att avlägsna fasta partiklar från en vätska

  synonym:
 • clearing
 • ,
 • förtydligande