Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "clamp" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "klämma" till svenska språket

EnglishSwedish

Clamp

[Klämma]
/klæmp/

noun

1. A device (generally used by carpenters) that holds things firmly together

  synonym:
 • clamp
 • ,
 • clinch

1. En anordning (används vanligtvis av snickare) som håller ihop saker ordentligt

  synonym:
 • klämma
 • ,
 • clinch

verb

1. Fasten or fix with a clamp

 • "Clamp the chair together until the glue has hardened"
  synonym:
 • clamp

1. Fäst eller fixera med en klämma

 • "Kläm ihop stolen tills limmet har stelnat"
  synonym:
 • klämma

2. Impose or inflict forcefully

 • "The military government clamped a curfew onto the capital"
  synonym:
 • clamp

2. Påtvinga eller tillfoga kraftfullt

 • "Militärregeringen slog ett utegångsförbud mot huvudstaden"
  synonym:
 • klämma