Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "circumstance" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "omständighet" till svenska språket

EnglishSwedish

Circumstance

[Omständighet]
/sərkəmstæns/

noun

1. A condition that accompanies or influences some event or activity

  synonym:
 • circumstance

1. Ett tillstånd som åtföljer eller påverkar någon händelse eller aktivitet

  synonym:
 • omständighet

2. The set of facts or circumstances that surround a situation or event

 • "The historical context"
  synonym:
 • context
 • ,
 • circumstance
 • ,
 • setting

2. Den uppsättning fakta eller omständigheter som omger en situation eller händelse

 • "Det historiska sammanhanget"
  synonym:
 • sammanhang
 • ,
 • omständighet
 • ,
 • inställning

3. Information that should be kept in mind when making a decision

 • "Another consideration is the time it would take"
  synonym:
 • circumstance
 • ,
 • condition
 • ,
 • consideration

3. Information som bör hållas i åtanke när man fattar beslut

 • "En annan övervägande är den tid det skulle ta"
  synonym:
 • omständighet
 • ,
 • tillstånd
 • ,
 • hänsyn

4. Formal ceremony about important occasions

 • "Pomp and circumstance"
  synonym:
 • circumstance

4. Formell ceremoni om viktiga tillfällen

 • "Pompa och ståt"
  synonym:
 • omständighet