Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "chirp" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "chirp" till svenska språket

EnglishSwedish

Chirp

[Kvittra]
/ʧərp/

noun

1. A sharp sound made by small birds or insects

  synonym:
 • chirp

1. Ett skarpt ljud som görs av småfåglar eller insekter

  synonym:
 • kvittra

verb

1. Make high-pitched sounds

 • "The birds were chirping in the bushes"
  synonym:
 • peep
 • ,
 • cheep
 • ,
 • chirp
 • ,
 • chirrup

1. Gör höga ljud

 • "Fåglarna kvittrade i buskarna"
  synonym:
 • peep
 • ,
 • cheep
 • ,
 • kvittra
 • ,
 • chirrup

2. Sing in modulation

  synonym:
 • tweedle
 • ,
 • chirp

2. Sjung i modulering

  synonym:
 • tweedle
 • ,
 • kvittra