Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "chill" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "chill" till svenska språket

EnglishSwedish

Chill

[Kyla]
/ʧɪl/

noun

1. Coldness due to a cold environment

  synonym:
 • chill
 • ,
 • iciness
 • ,
 • gelidity

1. Kyla på grund av en kall miljö

  synonym:
 • chill
 • ,
 • iskyndighet
 • ,
 • gelbarhet

2. An almost pleasurable sensation of fright

 • "A frisson of surprise shot through him"
  synonym:
 • frisson
 • ,
 • shiver
 • ,
 • chill
 • ,
 • quiver
 • ,
 • shudder
 • ,
 • thrill
 • ,
 • tingle

2. En nästan njutbar känsla av skräck

 • "En frisson av överraskning sköt genom honom"
  synonym:
 • frisson
 • ,
 • huttra
 • ,
 • chill
 • ,
 • koger
 • ,
 • rysare
 • ,
 • spänning
 • ,
 • pirra

3. A sensation of cold that often marks the start of an infection and the development of a fever

  synonym:
 • chill
 • ,
 • shivering

3. En känsla av kyla som ofta markerar början på en infektion och utvecklingen av feber

  synonym:
 • chill
 • ,
 • huttrande

4. A sudden numbing dread

  synonym:
 • chill
 • ,
 • pall

4. En plötslig bedövande rädsla

  synonym:
 • chill
 • ,
 • pall

verb

1. Depress or discourage

 • "The news of the city's surrender chilled the soldiers"
  synonym:
 • chill

1. Deprimera eller avskräcka

 • "Nyheten om stadens kapitulation kylde soldaterna"
  synonym:
 • chill

2. Make cool or cooler

 • "Chill the food"
  synonym:
 • cool
 • ,
 • chill
 • ,
 • cool down

2. Gör cool eller coolare

 • "Kyla maten"
  synonym:
 • cool
 • ,
 • chill
 • ,
 • svalka dig

3. Loose heat

 • "The air cooled considerably after the thunderstorm"
  synonym:
 • cool
 • ,
 • chill
 • ,
 • cool down

3. Lös värme

 • "Luften svalnade rejält efter åskvädret"
  synonym:
 • cool
 • ,
 • chill
 • ,
 • svalka dig

Examples of using

He caught a chill because he went out in the rain.
Han fick en frossa för att han gick ut i regnet.