Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "chest" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "bröstkorg" till svenska språket

EnglishSwedish

Chest

[Bröst]
/ʧɛst/

noun

1. The part of the human torso between the neck and the diaphragm or the corresponding part in other vertebrates

  synonym:
 • thorax
 • ,
 • chest
 • ,
 • pectus

1. Den del av människans bål mellan halsen och diafragman eller motsvarande del hos andra ryggradsdjur

  synonym:
 • bröstkorg
 • ,
 • bröst
 • ,
 • pektus

2. Box with a lid

 • Used for storage
 • Usually large and sturdy
  synonym:
 • chest

2. Låda med lock

 • Används för förvaring
 • Vanligtvis stor och robust
  synonym:
 • bröst

3. The front of the trunk from the neck to the abdomen

 • "He beat his breast in anger"
  synonym:
 • breast
 • ,
 • chest

3. Bålens framsida från nacken till buken

 • "Han slog sitt bröst i ilska"
  synonym:
 • bröst

4. Furniture with drawers for keeping clothes

  synonym:
 • chest of drawers
 • ,
 • chest
 • ,
 • bureau
 • ,
 • dresser

4. Möbler med lådor för att hålla kläder

  synonym:
 • byrå
 • ,
 • bröst

Examples of using

Do you have a file in the tool chest?
Har du en fil i verktygslådan?
Tom was shot twice in the chest.
Tom sköts två gånger i bröstet.
She lay her head on my chest so she could listen to my heartbeat.
Hon lade huvudet på mitt bröst så att hon kunde lyssna på mina hjärtslag.