Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "chatter" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "chatter" till svenska språket

EnglishSwedish

Chatter

[Prata]
/ʧætər/

noun

1. Noisy talk

  synonym:
 • yak
 • ,
 • yack
 • ,
 • yakety-yak
 • ,
 • chatter
 • ,
 • cackle

1. Bullrigt snack

  synonym:
 • jak
 • ,
 • yack
 • ,
 • yakety-yak
 • ,
 • pladder
 • ,
 • kackla

2. The rapid series of noises made by the parts of a machine

  synonym:
 • chatter
 • ,
 • chattering

2. Den snabba serien av ljud som görs av delarna av en maskin

  synonym:
 • pladder

3. The high-pitched continuing noise made by animals (birds or monkeys)

  synonym:
 • chatter
 • ,
 • chattering

3. Det höga fortsatta ljudet från djur (fåglar eller apor)

  synonym:
 • pladder

verb

1. Click repeatedly or uncontrollably

 • "Chattering teeth"
  synonym:
 • chatter
 • ,
 • click

1. Klicka upprepade gånger eller okontrollerat

 • "Krossande tänder"
  synonym:
 • pladder
 • ,
 • klicka

2. Cut unevenly with a chattering tool

  synonym:
 • chatter

2. Skär ojämnt med ett pladderverktyg

  synonym:
 • pladder

3. Talk socially without exchanging too much information

 • "The men were sitting in the cafe and shooting the breeze"
  synonym:
 • chew the fat
 • ,
 • shoot the breeze
 • ,
 • chat
 • ,
 • confabulate
 • ,
 • confab
 • ,
 • chitchat
 • ,
 • chit-chat
 • ,
 • chatter
 • ,
 • chaffer
 • ,
 • natter
 • ,
 • gossip
 • ,
 • jaw
 • ,
 • claver
 • ,
 • visit

3. Prata socialt utan att utbyta för mycket information

 • "Männen satt på kaféet och sköt vinden"
  synonym:
 • tugga fettet
 • ,
 • skjut brisen
 • ,
 • chatt
 • ,
 • konfabulera
 • ,
 • konfab
 • ,
 • chitchat
 • ,
 • chit-chat
 • ,
 • pladder
 • ,
 • chaffer
 • ,
 • natter
 • ,
 • skvaller
 • ,
 • käke
 • ,
 • klaver
 • ,
 • besök

4. Speak (about unimportant matters) rapidly and incessantly

  synonym:
 • chatter
 • ,
 • piffle
 • ,
 • palaver
 • ,
 • prate
 • ,
 • tittle-tattle
 • ,
 • twaddle
 • ,
 • clack
 • ,
 • maunder
 • ,
 • prattle
 • ,
 • blab
 • ,
 • gibber
 • ,
 • tattle
 • ,
 • blabber
 • ,
 • gabble

4. Tala (om oviktiga frågor) snabbt och oupphörligt

  synonym:
 • pladder
 • ,
 • piffa
 • ,
 • palaver
 • ,
 • prate
 • ,
 • tittle-tattle
 • ,
 • tjafsa
 • ,
 • klack
 • ,
 • maunder
 • ,
 • skramla
 • ,
 • blabb
 • ,
 • gibber
 • ,
 • blabber
 • ,
 • gabbla

5. Make noise as if chattering away

 • "The magpies were chattering in the trees"
  synonym:
 • chatter

5. Gör oväsen som om det pladdrar iväg

 • "Skatorna tjattrade i träden"
  synonym:
 • pladder

Examples of using

You chatter too much.
Du pladdrar för mycket.