Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "charity" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "välgörenhet" till svenska språket

EnglishSwedish

Charity

[Välgörenhet]
/ʧɛrɪti/

noun

1. A foundation created to promote the public good (not for assistance to any particular individuals)

  synonym:
 • charity

1. En stiftelse skapad för att främja allmännyttan (inte för hjälp till några särskilda individer)

  synonym:
 • välgörenhet

2. A kindly and lenient attitude toward people

  synonym:
 • charity
 • ,
 • brotherly love

2. En vänlig och mild inställning till människor

  synonym:
 • välgörenhet
 • ,
 • broderlig kärlek

3. An activity or gift that benefits the public at large

  synonym:
 • charity

3. En aktivitet eller gåva som gynnar allmänheten i stort

  synonym:
 • välgörenhet

4. Pinnate-leaved european perennial having bright blue or white flowers

  synonym:
 • Jacob's ladder
 • ,
 • Greek valerian
 • ,
 • charity
 • ,
 • Polemonium caeruleum
 • ,
 • Polemonium van-bruntiae
 • ,
 • Polymonium caeruleum van-bruntiae

4. Pinnate-leaved europeisk perenn med klarblå eller vita blommor

  synonym:
 • Jakobs stege
 • ,
 • Grekiska valeriana
 • ,
 • välgörenhet
 • ,
 • Polemonium caeruleum
 • ,
 • Polemonium van-bruntiae
 • ,
 • Polymonium caeruleum van-bruntiae

5. An institution set up to provide help to the needy

  synonym:
 • charity

5. En institution inrättad för att ge hjälp till behövande

  synonym:
 • välgörenhet

Examples of using

Tom contributed a lot of money to the charity.
Tom bidrog med mycket pengar till välgörenhetsorganisationen.
He balked at the suggestion that he give ten percent of his income to charity.
Han vek sig för förslaget att han skulle ge tio procent av sin inkomst till välgörenhet.
Perform an act of charity.
Utför en välgörenhetshandling.