Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "charitable" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "välgörande" till svenska språket

EnglishSwedish

Charitable

[Välgörenhetsorganisation]
/ʧærətəbəl/

adjective

1. Relating to or characterized by charity

 • "A charitable foundation"
  synonym:
 • charitable

1. Relaterar till eller kännetecknas av välgörenhet

 • "En välgörenhetsstiftelse"
  synonym:
 • välgörande

2. Full of love and generosity

 • "Charitable to the poor"
 • "A charitable trust"
  synonym:
 • charitable

2. Full av kärlek och generositet

 • "Välgörande för de fattiga"
 • "En välgörenhetsstiftelse"
  synonym:
 • välgörande

3. Showing or motivated by sympathy and understanding and generosity

 • "Was charitable in his opinions of others"
 • "Kindly criticism"
 • "A kindly act"
 • "Sympathetic words"
 • "A large-hearted mentor"
  synonym:
 • charitable
 • ,
 • benevolent
 • ,
 • kindly
 • ,
 • sympathetic
 • ,
 • good-hearted
 • ,
 • openhearted
 • ,
 • large-hearted

3. Att visa eller motiveras av sympati och förståelse och generositet

 • "Var välgörande i sina andras åsikter"
 • "Vänlig kritik"
 • "En vänlig handling"
 • "Sympatiska ord"
 • "En storhjärtad mentor"
  synonym:
 • välgörande
 • ,
 • välvillig
 • ,
 • vänligt
 • ,
 • sympatisk
 • ,
 • godhjärtad
 • ,
 • öppenhjärtig
 • ,
 • storhjärtad