Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "characterize" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "karakterisera" till svenska språket

EnglishSwedish

Characterize

[Karakterisera]
/kɛrəktəraɪz/

verb

1. Describe or portray the character or the qualities or peculiarities of

 • "You can characterize his behavior as that of an egotist"
 • "This poem can be characterized as a lament for a dead lover"
  synonym:
 • qualify
 • ,
 • characterize
 • ,
 • characterise

1. Beskriv eller skildra karaktären eller egenskaperna eller särdragen hos

 • "Du kan karakterisera hans beteende som en egoists"
 • "Denna dikt kan karakteriseras som en klagan över en död älskare"
  synonym:
 • kvalificera
 • ,
 • karakterisera

2. Be characteristic of

 • "What characterizes a venetian painting?"
  synonym:
 • characterize
 • ,
 • characterise

2. Vara karakteristisk för

 • "Vad kännetecknar en venetiansk målning?"
  synonym:
 • karakterisera