Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "chair" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "stol" till svenska språket

EnglishSwedish

Chair

[Ordförande]
/ʧɛr/

noun

1. A seat for one person, with a support for the back

 • "He put his coat over the back of the chair and sat down"
  synonym:
 • chair

1. En sittplats för en person, med stöd för ryggen

 • "Han lade sin kappa över stolsryggen och satte sig"
  synonym:
 • stol

2. The position of professor

 • "He was awarded an endowed chair in economics"
  synonym:
 • professorship
 • ,
 • chair

2. Professors tjänst

 • "Han tilldelades en begåvad lärostol i ekonomi"
  synonym:
 • professur
 • ,
 • stol

3. The officer who presides at the meetings of an organization

 • "Address your remarks to the chairperson"
  synonym:
 • president
 • ,
 • chairman
 • ,
 • chairwoman
 • ,
 • chair
 • ,
 • chairperson

3. Tjänstemannen som leder en organisations möten

 • "Adressera dina kommentarer till ordföranden"
  synonym:
 • president
 • ,
 • ordförande
 • ,
 • stol

4. An instrument of execution by electrocution

 • Resembles an ordinary seat for one person
 • "The murderer was sentenced to die in the chair"
  synonym:
 • electric chair
 • ,
 • chair
 • ,
 • death chair
 • ,
 • hot seat

4. Ett instrument för utförande genom elstöt

 • Liknar en vanlig sittplats för en person
 • "Mördaren dömdes att dö i stolen"
  synonym:
 • elektrisk stol
 • ,
 • stol
 • ,
 • dödsstol
 • ,
 • heta sätet

5. A particular seat in an orchestra

 • "He is second chair violin"
  synonym:
 • chair

5. En särskild plats i en orkester

 • "Han är andra stolsfiol"
  synonym:
 • stol

verb

1. Act or preside as chair, as of an academic department in a university

 • "She chaired the department for many years"
  synonym:
 • chair
 • ,
 • chairman

1. Agera eller presidera som ordförande, från och med en akademisk institution vid ett universitet

 • "Hon var ordförande för avdelningen i många år"
  synonym:
 • stol
 • ,
 • ordförande

2. Preside over

 • "John moderated the discussion"
  synonym:
 • moderate
 • ,
 • chair
 • ,
 • lead

2. Presidera över

 • "John modererade diskussionen"
  synonym:
 • måttlig
 • ,
 • stol
 • ,
 • leda

Examples of using

Is this chair the same as the others?
R den här stolen densamma som de andra?
Tom jumped up from his chair.
Tom hoppade upp från sin stol.
That chair goes in the corner.
Den stolen går i hörnet.