Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "certificate" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "certifikat" till svenska språket

EnglishSwedish

Certificate

[Certifikat]
/sərtɪfɪkət/

noun

1. A document attesting to the truth of certain stated facts

  synonym:
 • certificate
 • ,
 • certification
 • ,
 • credential
 • ,
 • credentials

1. Ett dokument som intygar sanningen i vissa angivna fakta

  synonym:
 • certifikat
 • ,
 • certifiering
 • ,
 • legitimation
 • ,
 • referenser

2. A formal declaration that documents a fact of relevance to finance and investment

 • The holder has a right to receive interest or dividends
 • "He held several valuable securities"
  synonym:
 • security
 • ,
 • certificate

2. En formell förklaring som dokumenterar ett faktum av relevans för finansiering och investeringar

 • Innehavaren har rätt att få ränta eller utdelning
 • "Han innehade flera värdefulla värdepapper"
  synonym:
 • säkerhet
 • ,
 • certifikat

verb

1. Present someone with a certificate

  synonym:
 • certificate

1. Uppvisa någon med ett intyg

  synonym:
 • certifikat

2. Authorize by certificate

  synonym:
 • certificate

2. Auktorisera genom certifikat

  synonym:
 • certifikat

Examples of using

Any alteration to this certificate renders it invalid and use of an altered certificate could constitute a criminal offence.
Varje ändring av detta certifikat gör det ogiltigt och användning av ett ändrat certifikat kan utgöra ett brott.
If you don't want to attend classes in the seminar on the topic "Fighting Corruption Inside the Enterprise", you can just pay 100 hryven' and receive the certificate.
Om du inte vill delta i lektioner i seminariet på ämnet "Fighting Corruption Inside the Enterprise", kan du bara betala 100 hryven' och få certifikatet.
If you don't want to attend classes in the seminar on the topic "Fighting Corruption Inside the Enterprise", you can just pay 200 hryven' and receive the certificate.
Om du inte vill delta i lektioner i seminariet på ämnet "Fighting Corruption Inside the Enterprise", kan du bara betala 200 hryven' och få certifikatet.