Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "century" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "century" till svenska språket

EnglishSwedish

Century

[Århundrade]
/sɛnʧəri/

noun

1. A period of 100 years

  synonym:
 • century

1. En period på 100 år

  synonym:
 • århundrade

2. Ten 10s

  synonym:
 • hundred
 • ,
 • 100
 • ,
 • C
 • ,
 • century
 • ,
 • one C

2. Tio 10-tal

  synonym:
 • hundra
 • ,
 • 100
 • ,
 • C
 • ,
 • århundrade
 • ,
 • ett C

Examples of using

The date today is 100.100.100. This won't happen again this century.
Datumet idag är 100.100.100. Detta kommer inte att hända igen detta århundrade.
The illiterate of the twenty-first century will not be those who cannot read and write, but those who cannot learn, unlearn and relearn.
Det tjugoförsta århundradets analfabeter kommer inte att vara de som inte kan läsa och skriva, utan de som inte kan lära sig, avlära sig och lära sig om.
The film relates the tragic fate of the slaves in the eighteenth century.
Filmen berättar om slavarnas tragiska öde på 1700-talet.