Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "centered" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "centrerad" till svenska språket

EnglishSwedish

Centered

[Centrerad]
/sɛntərd/

adjective

1. Being or placed in the center

    synonym:
  • centered

1. Vara eller placeras i centrum

    synonym:
  • centrerad

Examples of using

Tatoeba is a project centered on Earthlings—it still only has one alien language on it.
Tatoeba är ett projekt centrerat på Earthlings—it har fortfarande bara ett främmande språk på sig.
The group box "Image Layout" shows different options for displaying the image in the picture box. There are four layouts to choose from. With Center, your image will be centered in the picture box. With Auto size, your image will be auto sized. With Stretch, your image will be resized to the size of the picture box and with Autozoom, your image will be zoomed to the picture box.
Grupprutan "Bildlayout" visar olika alternativ för att visa bilden i bildrutan. Det finns fyra layouter att välja mellan. Med Center kommer din bild att centreras i bildrutan. Med Auto storlek, din bild kommer att vara auto storlek. Med Stretch kommer din bild att ändras till bildrutans storlek och med Autozoom zoomas din bild till bildrutan.
Their talks centered on their trip.
Deras samtal kretsade kring deras resa.