Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "ce" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "ce" till svenska språket

EnglishSwedish

Ce

[Ce]
/sii/

noun

1. A ductile grey metallic element of the lanthanide series

 • Used in lighter flints
 • The most abundant of the rare-earth group
  synonym:
 • cerium
 • ,
 • Ce
 • ,
 • atomic number 58

1. Ett formbart grått metalliskt element i lantanidserien

 • Används i lättare flintor
 • Den vanligaste av gruppen sällsynta jordartsmetaller
  synonym:
 • cerium
 • ,
 • Ce
 • ,
 • atomnummer 58

adverb

1. Of the period coinciding with the christian era

 • Preferred by some writers who are not christians
 • "In 200 ce"
  synonym:
 • CE
 • ,
 • C.E.
 • ,
 • Common Era

1. Av perioden sammanfaller med den kristna eran

 • Föredras av vissa författare som inte är kristna
 • "År 200 e.kr"
  synonym:
 • CE
 • ,
 • CE.
 • ,
 • Vanlig era