Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "castaway" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "castaway" till svenska språket

EnglishSwedish

Castaway

[Castaway]
/kæstəwe/

noun

1. A person who is rejected (from society or home)

  synonym:
 • outcast
 • ,
 • castaway
 • ,
 • pariah
 • ,
 • Ishmael

1. En person som avvisas (från samhället eller hemmet)

  synonym:
 • utstött
 • ,
 • kasta bort
 • ,
 • paria
 • ,
 • Ismael

2. A shipwrecked person

  synonym:
 • castaway
 • ,
 • shipwreck survivor

2. En skeppsbruten person

  synonym:
 • kasta bort
 • ,
 • skeppsbrottsöverlevare