Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "casing" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "hölje" till svenska språket

EnglishSwedish

Casing

[Hölje]
/kesɪŋ/

noun

1. The housing or outer covering of something

 • "The clock has a walnut case"
  synonym:
 • shell
 • ,
 • case
 • ,
 • casing

1. Huset eller ytterhöljet av något

 • "Klockan har ett valnötsfodral"
  synonym:
 • skal
 • ,
 • fall
 • ,
 • hölje

2. The outermost covering of a pneumatic tire

  synonym:
 • casing

2. Det yttersta höljet av ett pneumatiskt däck

  synonym:
 • hölje

3. The enclosing frame around a door or window opening

 • "The casings had rotted away and had to be replaced"
  synonym:
 • casing
 • ,
 • case

3. Den omslutande ramen runt en dörr eller fönsteröppning

 • "Höljena hade ruttnat bort och måste bytas ut"
  synonym:
 • hölje
 • ,
 • fall

Examples of using

For safety purposes, remove the plastic casing before use.
Av säkerhetsskäl, ta bort plasthöljet före användning.