Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "carnivore" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "köttätare" till svenska språket

EnglishSwedish

Carnivore

[Köttätare]
/kɑrnɪvɔr/

noun

1. A terrestrial or aquatic flesh-eating mammal

 • "Terrestrial carnivores have four or five clawed digits on each limb"
  synonym:
 • carnivore

1. Ett landlevande eller vattenlevande köttätande däggdjur

 • "Marklevande köttätare har fyra eller fem klosiffror på varje lem"
  synonym:
 • köttätare

2. Any animal that feeds on flesh

 • "Tyrannosaurus rex was a large carnivore"
 • "Insectivorous plants are considered carnivores"
  synonym:
 • carnivore

2. Alla djur som livnär sig på kött

 • "Tyrannosaurus rex var en stor köttätare"
 • "Insektsätande växter anses vara köttätare"
  synonym:
 • köttätare

Examples of using

That animal is a carnivore.
Det djuret är en köttätare.