Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "carnival" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "karneval" till svenska språket

EnglishSwedish

Carnival

[Karneval]
/kɑrnəvəl/

noun

1. A festival marked by merrymaking and processions

  synonym:
 • carnival

1. En festival präglad av glädje och processioner

  synonym:
 • karneval

2. A frenetic disorganized (and often comic) disturbance suggestive of a large public entertainment

 • "It was so funny it was a circus"
 • "The whole occasion had a carnival atmosphere"
  synonym:
 • circus
 • ,
 • carnival

2. En frenetisk oorganiserad (och ofta komisk) störning som tyder på en stor offentlig underhållning

 • "Det var så roligt att det var en cirkus"
 • "Hela tillfället hade karnevalsstämning"
  synonym:
 • cirkus
 • ,
 • karneval

3. A traveling show

 • Having sideshows and rides and games of skill etc.
  synonym:
 • carnival
 • ,
 • fair
 • ,
 • funfair

3. En resande show

 • Att ha sidoshower och åkattraktioner och skicklighetsspel etc.
  synonym:
 • karneval
 • ,
 • rättvis
 • ,
 • tivoli

Examples of using

I hate snow and the carnival.
Jag hatar snö och karnevalen.