Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "careful" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "försiktig" till svenska språket

EnglishSwedish

Careful

[Försiktig]
/kɛrfəl/

adjective

1. Exercising caution or showing care or attention

 • "They were careful when crossing the busy street"
 • "Be careful to keep her shoes clean"
 • "Did very careful research"
 • "Careful art restorers"
 • "Careful of the rights of others"
 • "Careful about one's behavior"
  synonym:
 • careful

1. Att iaktta försiktighet eller visa omsorg eller uppmärksamhet

 • "De var försiktiga när de korsade den livliga gatan"
 • "Var noga med att hålla hennes skor rena"
 • "Gjorde mycket noggrann forskning"
 • "Försiktiga konstrestauratörer"
 • "Försiktig med andras rättigheter"
 • "Försiktig med sitt beteende"
  synonym:
 • försiktig

2. Cautiously attentive

 • "Careful of her feelings"
 • "Heedful of his father's advice"
  synonym:
 • careful
 • ,
 • heedful

2. Försiktigt uppmärksam

 • "Försiktig med sina känslor"
 • "Medveten om sin fars råd"
  synonym:
 • försiktig
 • ,
 • uppmärksam

3. Unhurried and with care and dignity

 • "Walking at the same measured pace"
 • "With all deliberate speed"
  synonym:
 • careful
 • ,
 • deliberate
 • ,
 • measured

3. Obefogad och med omsorg och värdighet

 • "Gå i samma uppmätta takt"
 • "Med all avsiktlig hastighet"
  synonym:
 • försiktig
 • ,
 • avsiktlig
 • ,
 • uppmätt

4. Full of cares or anxiety

 • "Thou art careful and troubled about many things"-luke 10.41
  synonym:
 • careful

4. Full av bekymmer eller ångest

 • "Du är försiktig och orolig över många saker" -luk 10.41
  synonym:
 • försiktig

5. Mindful of the future in spending money

 • "Careful with money"
  synonym:
 • careful
 • ,
 • thrifty

5. Medveten om framtiden när det gäller att spendera pengar

 • "Försiktig med pengar"
  synonym:
 • försiktig
 • ,
 • sparsam

Examples of using

Be careful that you don't get lost.
Var försiktig så att du inte går vilse.
Be careful not to scratch the furniture.
Var noga med att inte repa möblerna.
Be careful not to cut yourself.
Var noga med att inte skära dig.