Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "career" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "karriär" till svenska språket

EnglishSwedish

Career

[Karriär]
/kərɪr/

noun

1. The particular occupation for which you are trained

  synonym:
 • career
 • ,
 • calling
 • ,
 • vocation

1. Det särskilda yrke som du är utbildad för

  synonym:
 • karriär
 • ,
 • ringer
 • ,
 • kallelse

2. The general progression of your working or professional life

 • "The general had had a distinguished career"
 • "He had a long career in the law"
  synonym:
 • career
 • ,
 • life history

2. Den allmänna utvecklingen av ditt arbets- eller yrkesliv

 • "Generalen hade haft en framstående karriär"
 • "Han hade en lång karriär inom juridik"
  synonym:
 • karriär
 • ,
 • livshistoria

verb

1. Move headlong at high speed

 • "The cars careered down the road"
 • "The mob careered through the streets"
  synonym:
 • career

1. Flytta huvudstupa i hög hastighet

 • "Bilarna karriär på vägen"
 • "Pöbeln tog sig igenom gatorna"
  synonym:
 • karriär

Examples of using

I have doubts about his career.
Jag tvivlar på hans karriär.
Learning Klingon will be of great use for his career as a businessman.
Att lära sig klingonska kommer att vara till stor nytta för hans karriär som affärsman.
When Justin Bieber started his music career, he was fourteen years old.
När Justin Bieber började sin musikkarriär var han fjorton år gammal.