Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "car" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "bil" till svenska språket

EnglishSwedish

Car

[Bil]
/kɑr/

noun

1. A motor vehicle with four wheels

 • Usually propelled by an internal combustion engine
 • "He needs a car to get to work"
  synonym:
 • car
 • ,
 • auto
 • ,
 • automobile
 • ,
 • machine
 • ,
 • motorcar

1. Ett motorfordon med fyra hjul

 • Drivs vanligtvis av en förbränningsmotor
 • "Han behöver en bil för att komma till jobbet"
  synonym:
 • bil
 • ,
 • auto
 • ,
 • maskin
 • ,
 • motorvagn

2. A wheeled vehicle adapted to the rails of railroad

 • "Three cars had jumped the rails"
  synonym:
 • car
 • ,
 • railcar
 • ,
 • railway car
 • ,
 • railroad car

2. Ett hjulfordon anpassat till järnvägens räls

 • "Tre bilar hade hoppat över rälsen"
  synonym:
 • bil
 • ,
 • järnvägsvagn

3. The compartment that is suspended from an airship and that carries personnel and the cargo and the power plant

  synonym:
 • car
 • ,
 • gondola

3. Den avdelning som är upphängd i ett luftskepp och som medför personal och lasten samt kraftverket

  synonym:
 • bil
 • ,
 • gondol

4. Where passengers ride up and down

 • "The car was on the top floor"
  synonym:
 • car
 • ,
 • elevator car

4. Där passagerare åker upp och ner

 • "Bilen låg på översta våningen"
  synonym:
 • bil
 • ,
 • hisskorg

5. A conveyance for passengers or freight on a cable railway

 • "They took a cable car to the top of the mountain"
  synonym:
 • cable car
 • ,
 • car

5. Ett transportmedel för passagerare eller gods på en kabeljärnväg

 • "De tog en linbana till toppen av berget"
  synonym:
 • linbana
 • ,
 • bil

Examples of using

It's taken us three weeks to fix, but at last our car runs satisfactorily.
Det har tagit oss tre veckor att fixa, men äntligen går vår bil tillfredsställande.
The car ran into a tree.
Bilen körde in i ett träd.
A woman was arrested yesterday for leaving a baby unattended in her car in searing heat.
En kvinna greps i går för att ha lämnat en bebis obevakad i sin bil i brännande hetta.