Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "capitulation" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "kapitulation" till svenska språket

EnglishSwedish

Capitulation

[Kapitulation]
/kəpɪʧəleʃən/

noun

1. A document containing the terms of surrender

  synonym:
 • capitulation

1. Ett dokument som innehåller villkoren för överlämnande

  synonym:
 • kapitulation

2. A summary that enumerates the main parts of a topic

  synonym:
 • capitulation

2. En sammanfattning som räknar upp huvuddelarna i ett ämne

  synonym:
 • kapitulation

3. The act of surrendering (usually under agreed conditions)

 • "They were protected until the capitulation of the fort"
  synonym:
 • capitulation
 • ,
 • fall
 • ,
 • surrender

3. Handlingen att kapitulera (vanligtvis under överenskomna villkor)

 • "De var skyddade fram till fortets kapitulation"
  synonym:
 • kapitulation
 • ,
 • falla
 • ,
 • överlämna