Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "cannon" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "kanon" till svenska språket

EnglishSwedish

Cannon

[Kanon]
/kænən/

noun

1. A large artillery gun that is usually on wheels

  synonym:
 • cannon

1. En stor artilleripistol som oftast sitter på hjul

  synonym:
 • kanon

2. Heavy gun fired from a tank

  synonym:
 • cannon

2. Tung pistol avfyrad från en stridsvagn

  synonym:
 • kanon

3. (middle ages) a cylindrical piece of armor plate to protect the arm

  synonym:
 • cannon

3. (medeltiden) ett cylindriskt stycke pansarplåt för att skydda armen

  synonym:
 • kanon

4. Heavy automatic gun fired from an airplane

  synonym:
 • cannon

4. Tung automatpistol avfyrad från ett flygplan

  synonym:
 • kanon

5. Lower part of the leg extending from the hock to the fetlock in hoofed mammals

  synonym:
 • cannon
 • ,
 • shank

5. Nedre delen av benet sträcker sig från hasen till foster hos hovdäggdjur

  synonym:
 • kanon
 • ,
 • skaft

6. A shot in billiards in which the cue ball contacts one object ball and then the other

  synonym:
 • carom
 • ,
 • cannon

6. Ett skott i biljard där köbollen kommer i kontakt med en föremålsboll och sedan den andra

  synonym:
 • carambole
 • ,
 • kanon

verb

1. Make a cannon

  synonym:
 • cannon

1. Gör en kanon

  synonym:
 • kanon

2. Fire a cannon

  synonym:
 • cannon

2. Avfyra en kanon

  synonym:
 • kanon

Examples of using

The cannon! They're loading the cannon! Why? Ah! They're going to shoot! Pick up speed - one, two, one, two!
Kanonen! De laddar kanonen! Varför? Ah! De ska skjuta! Ta fart - ett, två, ett, två!
The sound of a kiss is not as loud as that of a cannon, but its echo lasts much longer.
Ljudet av en kyss är inte lika högt som en kanons, men dess eko varar mycket längre.
This problem certainly requires a solution, but that's like shooting a cannon at sparrows
Det här problemet kräver förvisso en lösning, men det är som att skjuta en kanon mot sparvar