Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "canker" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "canker" till svenska språket

EnglishSwedish

Canker

[Canker]
/kæŋkər/

noun

1. A fungal disease of woody plants that causes localized damage to the bark

  synonym:
 • canker

1. En svampsjukdom hos vedartade växter som orsakar lokala skador på barken

  synonym:
 • kräfta

2. An ulceration (especially of the lips or lining of the mouth)

  synonym:
 • canker
 • ,
 • canker sore

2. En sårbildning (särskilt på läpparna eller slemhinnan i munnen)

  synonym:
 • kräfta
 • ,
 • kräfta öm

3. A pernicious and malign influence that is hard to get rid of

 • "Racism is a pestilence at the heart of the nation"
 • "According to him, i was the canker in their midst"
  synonym:
 • pestilence
 • ,
 • canker

3. Ett fördärvligt och elakartat inflytande som är svårt att bli av med

 • "Rasism är en pest i hjärtat av nationen"
 • "Enligt honom var jag kräkaren mitt ibland dem"
  synonym:
 • pest
 • ,
 • kräfta

verb

1. Become infected with a canker

  synonym:
 • canker

1. Bli smittad av en kräfta

  synonym:
 • kräfta

2. Infect with a canker

  synonym:
 • canker

2. Infektera med en kräfta

  synonym:
 • kräfta