Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "canine" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "hund" till svenska språket

EnglishSwedish

Canine

[Hund]
/kenaɪn/

noun

1. One of the four pointed conical teeth (two in each jaw) located between the incisors and the premolars

  synonym:
 • canine
 • ,
 • canine tooth
 • ,
 • eyetooth
 • ,
 • eye tooth
 • ,
 • dogtooth
 • ,
 • cuspid

1. En av de fyra spetsiga koniska tänderna (två i varje käke) placerad mellan framtänderna och premolarerna

  synonym:
 • hund
 • ,
 • hundtand
 • ,
 • ögon
 • ,
 • ögontand
 • ,
 • cuspid

2. Any of various fissiped mammals with nonretractile claws and typically long muzzles

  synonym:
 • canine
 • ,
 • canid

2. Något av olika fissiped däggdjur med icke-indragbara klor och vanligtvis långa nosparti

  synonym:
 • hund
 • ,
 • canid

adjective

1. Of or relating to a pointed conical tooth

  synonym:
 • canine
 • ,
 • laniary

1. Av eller som rör en spetsig konisk tand

  synonym:
 • hund
 • ,
 • laniary

2. Of or relating to or characteristic of members of the family canidae

  synonym:
 • canine

2. Av eller relaterade till eller karakteristiska för medlemmar av familjen canidae

  synonym:
 • hund