Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "cancel" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "avbryt" till svenska språket

EnglishSwedish

Cancel

[Avbryt]
/kænsəl/

noun

1. A notation cancelling a previous sharp or flat

  synonym:
 • natural
 • ,
 • cancel

1. En notation som avbryter en tidigare skarp eller platt

  synonym:
 • naturlig
 • ,
 • avbryta

verb

1. Postpone indefinitely or annul something that was scheduled

 • "Call off the engagement"
 • "Cancel the dinner party"
 • "We had to scrub our vacation plans"
 • "Scratch that meeting--the chair is ill"
  synonym:
 • cancel
 • ,
 • call off
 • ,
 • scratch
 • ,
 • scrub

1. Skjuta upp på obestämd tid eller annullera något som var planerat

 • "Kalla av förlovningen"
 • "Avbryt middagsbjudningen"
 • "Vi var tvungna att skrubba våra semesterplaner"
 • "Skrapa att mötet-stolen är sjuk"
  synonym:
 • avbryta
 • ,
 • avblåsa
 • ,
 • repa
 • ,
 • skrubba

2. Make up for

 • "His skills offset his opponent's superior strength"
  synonym:
 • cancel
 • ,
 • offset
 • ,
 • set off

2. Kompensera för

 • "Hans färdigheter uppvägde hans motståndares överlägsna styrka"
  synonym:
 • avbryta
 • ,
 • offset
 • ,
 • ge sig av

3. Declare null and void

 • Make ineffective
 • "Cancel the election results"
 • "Strike down a law"
  synonym:
 • cancel
 • ,
 • strike down

3. Ogiltigförklara

 • Göra ineffektiv
 • "Avbryt valresultatet"
 • "Slå ner en lag"
  synonym:
 • avbryta
 • ,
 • slå ner

4. Remove or make invisible

 • "Please delete my name from your list"
  synonym:
 • delete
 • ,
 • cancel

4. Ta bort eller osynliggöra

 • "Snälla ta bort mitt namn från din lista"
  synonym:
 • radera
 • ,
 • avbryta

5. Make invalid for use

 • "Cancel cheques or tickets"
  synonym:
 • cancel
 • ,
 • invalidate

5. Göra ogiltig för användning

 • "Avboka checkar eller biljetter"
  synonym:
 • avbryta
 • ,
 • ogiltigförklara

Examples of using

Tom and Mary had to cancel their trip to Australia.
Tom och Mary var tvungna att ställa in sin resa till Australien.
Should I cancel my business trip to LA?
Ska jag avboka min affärsresa till L.A?
I'll cancel it.
Jag avbryter det.