Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "can" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "kan" till svenska språket

EnglishSwedish

Can

[Kan]
/kæn/

noun

1. Airtight sealed metal container for food or drink or paint etc.

  synonym:
 • can
 • ,
 • tin
 • ,
 • tin can

1. Lufttät förseglad metallbehållare för mat eller dryck eller färg etc.

  synonym:
 • kan
 • ,
 • plåt
 • ,
 • plåtburk

2. The quantity contained in a can

  synonym:
 • can
 • ,
 • canful

2. Den kvantitet som finns i en burk

  synonym:
 • kan
 • ,
 • kanig

3. A buoy with a round bottom and conical top

  synonym:
 • can
 • ,
 • can buoy

3. En boj med rund botten och konisk topp

  synonym:
 • kan
 • ,
 • kan boj

4. The fleshy part of the human body that you sit on

 • "He deserves a good kick in the butt"
 • "Are you going to sit on your fanny and do nothing?"
  synonym:
 • buttocks
 • ,
 • nates
 • ,
 • arse
 • ,
 • butt
 • ,
 • backside
 • ,
 • bum
 • ,
 • buns
 • ,
 • can
 • ,
 • fundament
 • ,
 • hindquarters
 • ,
 • hind end
 • ,
 • keister
 • ,
 • posterior
 • ,
 • prat
 • ,
 • rear
 • ,
 • rear end
 • ,
 • rump
 • ,
 • stern
 • ,
 • seat
 • ,
 • tail
 • ,
 • tail end
 • ,
 • tooshie
 • ,
 • tush
 • ,
 • bottom
 • ,
 • behind
 • ,
 • derriere
 • ,
 • fanny
 • ,
 • ass

4. Den köttiga delen av människokroppen som du sitter på

 • "Han förtjänar en bra spark i baken"
 • "Ska du sitta på din fanny och inte göra någonting?"
  synonym:
 • skinkor
 • ,
 • nates
 • ,
 • röv
 • ,
 • rumpa
 • ,
 • baksida
 • ,
 • bullar
 • ,
 • kan
 • ,
 • fundamental
 • ,
 • bakkvartspart
 • ,
 • bakända
 • ,
 • keister
 • ,
 • posterior
 • ,
 • prat
 • ,
 • bak
 • ,
 • bakre ände
 • ,
 • akter
 • ,
 • säte
 • ,
 • stjärt
 • ,
 • stjärtända
 • ,
 • tooshie
 • ,
 • tush
 • ,
 • botten
 • ,
 • bakom
 • ,
 • derriere
 • ,
 • fanny

5. A plumbing fixture for defecation and urination

  synonym:
 • toilet
 • ,
 • can
 • ,
 • commode
 • ,
 • crapper
 • ,
 • pot
 • ,
 • potty
 • ,
 • stool
 • ,
 • throne

5. En vvs-armatur för avföring och urinering

  synonym:
 • toalett
 • ,
 • kan
 • ,
 • kommod
 • ,
 • crapper
 • ,
 • kruka
 • ,
 • potta
 • ,
 • pall
 • ,
 • tron

6. A room or building equipped with one or more toilets

  synonym:
 • toilet
 • ,
 • lavatory
 • ,
 • lav
 • ,
 • can
 • ,
 • john
 • ,
 • privy
 • ,
 • bathroom

6. Ett rum eller en byggnad utrustad med en eller flera toaletter

  synonym:
 • toalett
 • ,
 • lav
 • ,
 • kan
 • ,
 • john
 • ,
 • privat
 • ,
 • badrum

verb

1. Preserve in a can or tin

 • "Tinned foods are not very tasty"
  synonym:
 • can
 • ,
 • tin
 • ,
 • put up

1. Konservera i burk eller plåt

 • "Konserver är inte särskilt välsmakande"
  synonym:
 • kan
 • ,
 • plåt
 • ,
 • sätta upp

2. Terminate the employment of

 • Discharge from an office or position
 • "The boss fired his secretary today"
 • "The company terminated 25% of its workers"
  synonym:
 • displace
 • ,
 • fire
 • ,
 • give notice
 • ,
 • can
 • ,
 • dismiss
 • ,
 • give the axe
 • ,
 • send away
 • ,
 • sack
 • ,
 • force out
 • ,
 • give the sack
 • ,
 • terminate

2. Avsluta anställningen av

 • Utskrivning från kontor eller befattning
 • "Bossen sparkade sin sekreterare idag"
 • "Företaget sade upp 25% av sina anställda"
  synonym:
 • förskjuta
 • ,
 • brand
 • ,
 • meddela
 • ,
 • kan
 • ,
 • avskeda
 • ,
 • ge yxan
 • ,
 • skicka iväg
 • ,
 • säck
 • ,
 • tvinga ut
 • ,
 • ge säcken
 • ,
 • avsluta

Examples of using

We can see Mt. Fuji clearly today.
Vi kan se Mt. Fuji tydligt idag.
I can resist everything except temptation.
Jag kan motstå allt utom frestelser.
I can hardly make a speech without feeling nervous.
Jag kan knappt hålla tal utan att känna mig nervös.