Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "calorie" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "kalori" till svenska språket

EnglishSwedish

Calorie

[Kalori]
/kæləri/

noun

1. A unit of heat equal to the amount of heat required to raise the temperature of one kilogram of water by one degree at one atmosphere pressure

 • Used by nutritionists to characterize the energy-producing potential in food
  synonym:
 • Calorie
 • ,
 • kilogram calorie
 • ,
 • kilocalorie
 • ,
 • large calorie
 • ,
 • nutritionist's calorie

1. En värmeenhet lika med mängden värme som krävs för att höja temperaturen på ett kilo vatten med en grad vid ett atmosfärstryck

 • Används av nutritionister för att karakterisera den energiproducerande potentialen i mat
  synonym:
 • Kalori
 • ,
 • kilogram kalori
 • ,
 • kilokalori
 • ,
 • stor kalori
 • ,
 • nutritionistens kalori

2. Unit of heat defined as the quantity of heat required to raise the temperature of 1 gram of water by 1 degree centigrade at atmospheric pressure

  synonym:
 • calorie
 • ,
 • gram calorie
 • ,
 • small calorie

2. Värmeenhet definierad som den mängd värme som krävs för att höja temperaturen på 1 gram vatten med 1 grad celsius vid atmosfärstryck

  synonym:
 • kalori
 • ,
 • gram kalori
 • ,
 • småkalori