Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "callus" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "callus" till svenska språket

EnglishSwedish

Callus

[Callus]
/kæləs/

noun

1. An area of skin that is thick or hard from continual pressure or friction (as the sole of the foot)

  synonym:
 • callosity
 • ,
 • callus

1. Ett hudområde som är tjockt eller hårt från kontinuerligt tryck eller friktion (som fotsula)

  synonym:
 • kallositet
 • ,
 • kallus

2. Bony tissue formed during the healing of a fractured bone

  synonym:
 • callus

2. Benvävnad som bildas under läkningen av ett benbrott

  synonym:
 • kallus

3. (botany) an isolated thickening of tissue, especially a stiff protuberance on the lip of an orchid

  synonym:
 • callus

3. (botanik) en isolerad förtjockning av vävnad, särskilt ett styvt utsprång på läppen på en orkidé

  synonym:
 • kallus

verb

1. Cause a callus to form on

 • "The long march had callused his feet"
  synonym:
 • callus

1. Orsaka att en förhårdnad bildas på

 • "Den långa marschen hade ropat hans fötter"
  synonym:
 • kallus

2. Form a callus or calluses

 • "His foot callused"
  synonym:
 • callus

2. Bilda en förhårdnader eller förhårdnader

 • "Hans fot ropade"
  synonym:
 • kallus