Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "cage" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "bur" till svenska språket

EnglishSwedish

Cage

[Bur]
/keʤ/

noun

1. An enclosure made or wire or metal bars in which birds or animals can be kept

  synonym:
 • cage
 • ,
 • coop

1. En inhägnad tillverkad eller tråd- eller metallstänger i vilka fåglar eller djur kan hållas

  synonym:
 • bur
 • ,
 • coop

2. Something that restricts freedom as a cage restricts movement

  synonym:
 • cage

2. Något som begränsar friheten som bur begränsar rörelsen

  synonym:
 • bur

3. United states composer of avant-garde music (1912-1992)

  synonym:
 • Cage
 • ,
 • John Cage
 • ,
 • John Milton Cage Jr.

3. Usa:s kompositör av avantgardemusik (1912-1992)

  synonym:
 • Bur
 • ,
 • John Cage
 • ,
 • John Milton Cage Jr.

4. The net that is the goal in ice hockey

  synonym:
 • cage

4. Nätet som är målet i ishockey

  synonym:
 • bur

5. A movable screen placed behind home base to catch balls during batting practice

  synonym:
 • batting cage
 • ,
 • cage

5. En rörlig skärm placerad bakom hemmabasen för att fånga bollar under slagträning

  synonym:
 • vaddbur
 • ,
 • bur

verb

1. Confine in a cage

 • "The animal was caged"
  synonym:
 • cage
 • ,
 • cage in

1. Innesluten i en bur

 • "Djuret var i bur"
  synonym:
 • bur
 • ,
 • bur i

Examples of using

They let the bird out of the cage.
De släppte ut fågeln ur buren.
I have a parrot in a cage.
Jag har en papegoja i en bur.
She opened the cage and let out the bird.
Hon öppnade buren och släppte ut fågeln.