Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "cad" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "cad" till svenska språket

EnglishSwedish

Cad

[Cad]
/kæd/

noun

1. Someone who is morally reprehensible

 • "You dirty dog"
  synonym:
 • cad
 • ,
 • bounder
 • ,
 • blackguard
 • ,
 • dog
 • ,
 • hound
 • ,
 • heel

1. Någon som är moraliskt förkastlig

 • "Din smutsiga hund"
  synonym:
 • cad
 • ,
 • bounder
 • ,
 • svartvakt
 • ,
 • hund
 • ,
 • häl

2. Software used in art and architecture and engineering and manufacturing to assist in precision drawing

  synonym:
 • computer-aided design
 • ,
 • CAD

2. Programvara som används inom konst och arkitektur och teknik och tillverkning för att hjälpa till med precisionsritning

  synonym:
 • datorstödd design
 • ,
 • CAD