Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "button" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "knapp" till svenska språket

EnglishSwedish

Button

[Knapp]
/bətən/

noun

1. A round fastener sewn to shirts and coats etc to fit through buttonholes

  synonym:
 • button

1. Ett runt fästelement sytt på skjortor och kappor etc för att passa genom knapphål

  synonym:
 • knapp

2. An electrical switch operated by pressing

 • "The elevator was operated by push buttons"
 • "The push beside the bed operated a buzzer at the desk"
  synonym:
 • push button
 • ,
 • push
 • ,
 • button

2. En elektrisk strömbrytare som manövreras genom att trycka

 • "Hissen manövrerades med tryckknappar"
 • "Skjutningen bredvid sängen drev en summer vid skrivbordet"
  synonym:
 • tryckknapp
 • ,
 • trycka
 • ,
 • knapp

3. Any of various plant parts that resemble buttons

  synonym:
 • button

3. Någon av olika växtdelar som liknar knappar

  synonym:
 • knapp

4. A round flat badge displaying information and suitable for pinning onto a garment

 • "They passed out campaign buttons for their candidate"
  synonym:
 • button

4. Ett runt platt märke som visar information och lämpar sig för att fästa på ett plagg

 • "De delade ut kampanjknappar för sin kandidat"
  synonym:
 • knapp

5. A female sexual organ homologous to the penis

  synonym:
 • clitoris
 • ,
 • clit
 • ,
 • button

5. Ett kvinnligt könsorgan som är homologt med penis

  synonym:
 • klitoris
 • ,
 • knapp

6. A device that when pressed will release part of a mechanism

  synonym:
 • release
 • ,
 • button

6. En enhet som när den trycks ned kommer att frigöra en del av en mekanism

  synonym:
 • släpp
 • ,
 • knapp

7. Any artifact that resembles a button

  synonym:
 • button

7. Alla artefakter som liknar en knapp

  synonym:
 • knapp

verb

1. Provide with buttons

 • "Button a shirt"
  synonym:
 • button

1. Förse med knappar

 • "Knappa en skjorta"
  synonym:
 • knapp

2. Fasten with buttons

 • "Button the dress"
  synonym:
 • button

2. Fäst med knappar

 • "Knappa klänningen"
  synonym:
 • knapp

Examples of using

Press the button and see what happens.
Tryck på knappen och se vad som händer.
She sewed a button on.
Hon sydde på en knapp.
Click the "Like" button and subscribe to my channel!
Klicka på knappen "Gilla" och prenumerera på min kanal!