Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "bureau" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "byrå" till svenska språket

EnglishSwedish

Bureau

[Byrå]
/bjʊroʊ/

noun

1. An administrative unit of government

 • "The central intelligence agency"
 • "The census bureau"
 • "Office of management and budget"
 • "Tennessee valley authority"
  synonym:
 • agency
 • ,
 • federal agency
 • ,
 • government agency
 • ,
 • bureau
 • ,
 • office
 • ,
 • authority

1. En administrativ enhet av regeringen

 • "Den centrala underrättelsetjänsten"
 • "Folkräkningsbyrån"
 • "Office of management and budget"
 • "Tennessee valley authority"
  synonym:
 • byrå
 • ,
 • federala byrån
 • ,
 • statlig myndighet
 • ,
 • kontor
 • ,
 • myndighet

2. Furniture with drawers for keeping clothes

  synonym:
 • chest of drawers
 • ,
 • chest
 • ,
 • bureau
 • ,
 • dresser

2. Möbler med lådor för att hålla kläder

  synonym:
 • byrå
 • ,
 • bröst

Examples of using

Tom hid his money in a bureau drawer.
Tom gömde sina pengar i en byrålåda.