Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "bumper" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "bumper" till svenska språket

EnglishSwedish

Bumper

[Stötfångare]
/bəmpər/

noun

1. A glass filled to the brim (especially as a toast)

 • "We quaffed a bumper of ale"
  synonym:
 • bumper

1. Ett glas fyllt till brädden (särskilt som en rostat bröd)

 • "Vi kvaddade en stötfångare av öl"
  synonym:
 • stötfångare

2. A mechanical device consisting of bars at either end of a vehicle to absorb shock and prevent serious damage

  synonym:
 • bumper

2. En mekanisk anordning bestående av stänger i vardera änden av ett fordon för att absorbera stötar och förhindra allvarliga skador

  synonym:
 • stötfångare