Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "buck" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "buck" till svenska språket

EnglishSwedish

Buck

[Bock]
/bək/

noun

1. A gymnastic horse without pommels and with one end elongated

 • Used lengthwise for vaulting
  synonym:
 • vaulting horse
 • ,
 • long horse
 • ,
 • buck

1. En gymnastisk häst utan pommels och med ena änden långsträckt

 • Används på längden för valv
  synonym:
 • valvhäst
 • ,
 • långhäst
 • ,
 • bock

2. A piece of paper money worth one dollar

  synonym:
 • dollar
 • ,
 • dollar bill
 • ,
 • one dollar bill
 • ,
 • buck
 • ,
 • clam

2. En papperspengar värd en dollar

  synonym:
 • dollar
 • ,
 • dollarsedel
 • ,
 • en dollarsedel
 • ,
 • bock
 • ,
 • mussla

3. United states author whose novels drew on her experiences as a missionary in china (1892-1973)

  synonym:
 • Buck
 • ,
 • Pearl Buck
 • ,
 • Pearl Sydenstricker Buck

3. Usa-författare vars romaner byggde på hennes erfarenheter som missionär i kina (1892-1973)

  synonym:
 • Bock
 • ,
 • Pärlbock
 • ,
 • Pearl Sydenstricker Buck

4. A framework for holding wood that is being sawed

  synonym:
 • sawhorse
 • ,
 • horse
 • ,
 • sawbuck
 • ,
 • buck

4. Ett ramverk för att hålla ved som sågas

  synonym:
 • såghäst
 • ,
 • häst
 • ,
 • sågbock
 • ,
 • bock

5. Mature male of various mammals (especially deer or antelope)

  synonym:
 • buck

5. Mogen hane av olika däggdjur (särskilt rådjur eller antilop)

  synonym:
 • bock

verb

1. To strive with determination

 • "John is bucking for a promotion"
  synonym:
 • buck

1. Att sträva med beslutsamhet

 • "John satsar på en befordran"
  synonym:
 • bock

2. Resist

 • "Buck the trend"
  synonym:
 • buck
 • ,
 • go against

2. Motstå

 • "Buck the trend"
  synonym:
 • bock
 • ,
 • gå emot

3. Move quickly and violently

 • "The car tore down the street"
 • "He came charging into my office"
  synonym:
 • tear
 • ,
 • shoot
 • ,
 • shoot down
 • ,
 • charge
 • ,
 • buck

3. Rör dig snabbt och våldsamt

 • "Bilen rev ner gatan"
 • "Han kom in på mitt kontor"
  synonym:
 • riva
 • ,
 • skjuta
 • ,
 • skjuta ner
 • ,
 • ladda
 • ,
 • bock

4. Jump vertically, with legs stiff and back arched

 • "The yung filly bucked"
  synonym:
 • buck
 • ,
 • jerk
 • ,
 • hitch

4. Hoppa vertikalt, med benen stela och bakåt välvda

 • "Yungstoet bucked"
  synonym:
 • bock
 • ,
 • ryck
 • ,
 • haka

Examples of using

He wants the most bang for his buck.
Han vill ha mest valuta för pengarna.
I have buck teeth.
Jag har bocktänder.