Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "brood" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "brood" till svenska språket

EnglishSwedish

Brood

[Grubbla]
/brud/

noun

1. The young of an animal cared for at one time

  synonym:
 • brood

1. Ungarna av ett djur som vårdas på en gång

  synonym:
 • ruva

verb

1. Think moodily or anxiously about something

  synonym:
 • brood
 • ,
 • dwell

1. Tänk stämningsfullt eller oroligt på något

  synonym:
 • ruva
 • ,
 • bo

2. Hang over, as of something threatening, dark, or menacing

 • "The terrible vision brooded over her all day long"
  synonym:
 • brood
 • ,
 • hover
 • ,
 • loom
 • ,
 • bulk large

2. Häng över, som av något hotfullt, mörkt eller hotfullt

 • "Den fruktansvärda synen ruvade över henne hela dagen lång"
  synonym:
 • ruva
 • ,
 • sväva
 • ,
 • vävstol
 • ,
 • bulk stor

3. Be in a huff and display one's displeasure

 • "She is pouting because she didn't get what she wanted"
  synonym:
 • sulk
 • ,
 • pout
 • ,
 • brood

3. Var i en huff och visa sitt missnöje

 • "Hon tjatar för att hon inte fick som hon ville"
  synonym:
 • sulk
 • ,
 • trut
 • ,
 • ruva

4. Be in a huff

 • Be silent or sullen
  synonym:
 • grizzle
 • ,
 • brood
 • ,
 • stew

4. Var i en huff

 • Var tyst eller sur
  synonym:
 • grizzle
 • ,
 • ruva
 • ,
 • gryta

5. Sit on (eggs)

 • "Birds brood"
 • "The female covers the eggs"
  synonym:
 • brood
 • ,
 • hatch
 • ,
 • cover
 • ,
 • incubate

5. Sitt på (ägg)

 • "Fåglar ruvar"
 • "Honan täcker äggen"
  synonym:
 • ruva
 • ,
 • lucka
 • ,
 • täcke
 • ,
 • inkubera