Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "brilliance" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "briljans" till svenska språket

EnglishSwedish

Brilliance

[Briljans]
/brɪljəns/

noun

1. A light within the field of vision that is brighter than the brightness to which the eyes are adapted

 • "A glare of sunlight"
  synonym:
 • glare
 • ,
 • blaze
 • ,
 • brilliance

1. Ett ljus inom synfältet som är ljusare än den ljusstyrka som ögonen är anpassade till

 • "En bländning av solljus"
  synonym:
 • bländning
 • ,
 • flamma
 • ,
 • briljans

2. The quality of being magnificent or splendid or grand

 • "For magnificence and personal service there is the queen's hotel"
 • "His `hamlet' lacks the brilliance that one expects"
 • "It is the university that gives the scene its stately splendor"
 • "An imaginative mix of old-fashioned grandeur and colorful art"
 • "Advertisers capitalize on the grandness and elegance it brings to their products"
  synonym:
 • magnificence
 • ,
 • brilliance
 • ,
 • splendor
 • ,
 • splendour
 • ,
 • grandeur
 • ,
 • grandness

2. Egenskapen att vara magnifik eller fantastisk eller storslagen

 • "För storslagenhet och personlig service finns drottningens hotell"
 • "Hans `hamlet' saknar den briljans som man förväntar sig"
 • "Det är universitetet som ger scenen dess ståtliga prakt"
 • "En fantasifull blandning av gammaldags storhet och färgstark konst"
 • "Annonsörer drar nytta av den storhet och elegans det ger deras produkter"
  synonym:
 • storslagenhet
 • ,
 • briljans
 • ,
 • prakt
 • ,
 • storhet

3. Unusual mental ability

  synonym:
 • brilliance
 • ,
 • genius

3. Ovanlig mental förmåga

  synonym:
 • briljans
 • ,
 • geni