Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "breakdown" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "uppdelning" till svenska språket

EnglishSwedish

Breakdown

[Nedbrytning]
/brekdaʊn/

noun

1. The act of disrupting an established order so it fails to continue

 • "The social dislocations resulting from government policies"
 • "His warning came after the breakdown of talks in london"
  synonym:
 • dislocation
 • ,
 • breakdown

1. Handlingen att störa en etablerad ordning så att den inte fortsätter

 • "De sociala störningar som följer av regeringens politik"
 • "Hans varning kom efter sammanbrottet i samtalen i london"
  synonym:
 • dislokation
 • ,
 • uppdelning

2. A mental or physical breakdown

  synonym:
 • breakdown
 • ,
 • crack-up

2. Ett psykiskt eller fysiskt sammanbrott

  synonym:
 • uppdelning
 • ,
 • spricka upp

3. A cessation of normal operation

 • "There was a power breakdown"
  synonym:
 • breakdown
 • ,
 • equipment failure

3. A upphörande av normal drift

 • "Det var ett strömavbrott"
  synonym:
 • uppdelning
 • ,
 • utrustningsfel

4. An analysis into mutually exclusive categories

  synonym:
 • breakdown
 • ,
 • partitioning

4. En analys i ömsesidigt uteslutande kategorier

  synonym:
 • uppdelning
 • ,
 • partitionering

Examples of using

This process must be stopped immediately, otherwise the server will breakdown.
Denna process måste stoppas omedelbart, annars kommer servern att gå sönder.
She is on the verge of a nervous breakdown.
Hon är på gränsen till ett nervöst sammanbrott.