Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "breakable" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "brytbar" till svenska språket

EnglishSwedish

Breakable

[Brytbar]
/brekəbəl/

noun

1. An article that is fragile and easily broken

 • "Pack the breakables separately"
  synonym:
 • breakable

1. En artikel som är ömtålig och lätt att bryta

 • "Packa brytbarheterna separat"
  synonym:
 • brytbar

adjective

1. Capable of being broken or damaged

 • "Earthenware pottery is breakable"
 • "Breakable articles should be packed carefully"
  synonym:
 • breakable

1. Kan brytas eller skadas

 • "Keramik i lergods är brytbart"
 • "Brytbara artiklar bör förpackas försiktigt"
  synonym:
 • brytbar

Examples of using

Glass is breakable.
Glas är brytbart.